Mimo dobu ordinačních hodin, při neodkladné nutnosti ošetření lékařem, vyhledejte nejbližší dětskou pohotovost, LSPP (lékařská služba první pomoci):