Mimo dobu ordinačních hodin, při neodkladné nutnosti ošetření lékařem, vyhledejte nejbližší dětskou pohotovost, LSPP (lékařská služba první pomoci):

VFN KDDL (Klinika dětského a dorostového lékařství)

  • Ke Karlovu 455/2, Praha 2, Nové Město, tel. 224967777, budova E3a

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

  • Šrobárova 50, Praha 10, 100 34, tel. 267 163 600, budova M

Thomayerova nemocnice

  • Vídeňská 800, Praha 4, Krč, tel. 261083783, 603566587, pavilon B1

FN Motol

  • V Úvalu 84, Praha 5, Motol, 150 06, tel. 224433653, 224433652, přízemí D, za Hlavním vchodem do dětské fakultní nemocnice, úroveň parkoviště P4, u oranžových sloupů vchod vpravo

Nemocnice Na Bulovce

  • Budínova 67/2, Praha 8, Libeň, tel. 283842224, budova č. 2, přízemí

Lékárna s pohotovostní službou, otevřeno 24 hodin denně:

U Sv. Ludmily, Belgická 37, Praha 2, tel. 222513396, 222519731

Lékárna Palackého, Palackého 5, Praha 1, tel. 224946982

Lékárna Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, tel. 261084019

Lékárna FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, tel. 224435736, 224435713

Pohotovostní lékárna BENU, Františka Křížka 683/22, Praha 7, tel. 731638010

Ústavní lékárna Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8, tel. 266082017

Lékárna Poliklinika Malešice, Plaňanská 573/1, tel. 281019258

Lékárna Šustova, Šustova 1930/2, Praha 11, tel. 271913307

Další důležité kontakty:

Toxikologické informační středisko – při podezření na otravu, Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224919293, 224915402

Středisko DROP-IN (při problémech s drogami) – tel. 222221431, 222221124, www.dropin.cz

Detoxikační centrum, tel. 257197319, 257197148, 257197159

https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/detoxikacni-centrum

https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/ambulance/detoxikacni-centrum

Centrum krizové intervence (životní pohroma, pocit ohrožení, myšlenky na sebevraždu) – tel. 284016110

Linka důvěry – tel. 284016666

Rodičovská linka – tel. 606021021

Linka bezpečí (pro děti a mládež) – 116111

Dětské krizové centrum – tel. 241484149, 777715215

V případě ohrožení života volejte: 155 nebo 112