• Registraci je možné provést telefonicky v ordinačních hodinách (tel. 224252001)

Novorozenec

k úspěšné registraci je vhodné s delším předstihem (několika měsíců) nahlásit telefonicky datum plánovaného termínu porodu, celé jméno matky, popř. jméno dítěte, bude-li odlišné, adresu, telefonický kontakt na oba rodiče, budoucí pojišťovnu (tedy pojišťovnu matky) a porodnici, kde je maminka registrovaná k porodu

 • je možno se domluvit na schůzce a seznámení s chodem ordinace a zdravotnickým personálem ještě před porodem
 • rádi odpovíme na Vaše dotazy ohledně budoucí péče o dítě osobně, telefonicky nebo e-mailem
 • po porodu, před propuštěním z porodnice je nutné zavolat k nám do ordinace a domluvit termín prvního vyšetření novorozence, které by mělo proběhnout do 48 hodin po propuštění
 • po porodu musí zákonný zástupce pro dítě zařídit na matrice rodný list s rodným číslem a do 8 dnů od narození přihlásit novorozence ke zdravotnímu pojištění u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte (více informací u jednotlivých zdravotních pojišťoven)

Na první prohlídku novorozence s sebou budete potřebovat:

 • Propouštěcí zprávu novorozence a Dotazník k definici rizika tuberkulózy, dostanete v porodnici
 • Zdravotní a očkovací průkaz
 • podložku pod miminko
 • náhradní plenku na přebalení
 • vyplněný Dotazník rodinné anamnézy a kontaktních údajů
 • event. seznam Vašich dotazů
 • v případě potíží s kojením, je vhodné nekojit dítě 1-2 hodiny před domluvenou návštěvou, aby bylo možné provést kontrolní kojení v ordinaci (dětská sestra je zároveň laktační poradkyní, potíže je možné řešit hned v ordinaci)

Starší dítě

registrace telefonicky, podle aktuální kapacity

nutno nahlásit celé jméno dítěte, pojišťovnu, kontakt na zákonného zástupce, dále celé jméno a adresu předchozího PLDD (Praktického lékaře pro děti a dorost), my poté zažádáme o Výpis z dokumentace Vašeho dítěte a po jeho obdržení se domluvíme na termínu prvního vyšetření v naší ordinaci

Na první prohlídku s sebou budete potřebovat:

 • vyplněný Dotazník rodinné anamnézy a kontaktních údajů
 • Zdravotní a očkovací průkaz
 • Zprávy z odborných pracovišť (odborné ambulance, hospitalizace), pokud nejsou součástí Výpisu z dokumentaci předchozího PLDD
 • Pokud se jedná o dítě do 2 let – vlastní podložku, náhradní plenku
 • U dítěte nad 3 roky věku – moč