• Co nejdříve, prosíme, hlaste:
  • změnu pojišťovny
  • změnu adresy, telefonních kontaktů, e-mailu
  • změnu zdravotního stavu/prodělání nemoci dítěte, rodičů nebo sourozenců; závažné onemocnění v širší rodině
  • změny v rodinném uspořádání (rozvod, péče o dítě)
 • Co nejdříve po vyšetření u odborného lékaře/vyšetření v jiném zdravotnickém zařízení nebo po hospitalizaci, žádáme o dodání dokumentace do naší ordinace event. její zaslání e-mailem
 • Termíny na vyšetření/očkování jsou závazné, pokud se nemůžete dostavit na termín, prosíme, přeobjednejte se s předstihem, termín tak nebude blokován pro dalšího pacienta
 • Na preventivní prohlídky s sebou vždy doneste očkovací průkaz, od 3 let věku dítěte zároveň moč s sebou, u miminek mějte s sebou i vlastní podložku
 • Na kontroly po léčbě antibiotiky moč dítěte s sebou
 • Na výsledky krevních odběrů můžete volat druhý den po 13. hodině, nebo podle domluvy s lékařem
 • Posudky o zdravotním stavu dítěte (např. pro vzdělávací zařízení nebo na zotavovací akce apod.), výpisy z dokumentace pacienta:
  • Posudek mějte s sebou vytištěný, s předvyplněnými údaji o posuzované osobě
  • Zároveň je nutné mít v dokumentaci aktuální zprávu z odborného pracoviště, kde je dítě sledováno, jinak posudek nebude možné vydat
  • Zákonná lhůta pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti nebo výpisu z dokumentace je 10 pracovních dní od podání žádosti a obdržení posledního potřebného podkladu
 • Pro potvrzení Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je nutno se objednat; v případě nutnosti korekce zraku brýlemi nebo kontaktními čočkami je nutné s sebou donést poslední zprávu z očního vyšetření (maximálně 12 měsíců starou)
 • Pokud máte podezření, že Vaše dítě prodělává Plané neštovice, prosíme, před příchodem do ordinace nejprve zavolejte a domluvte se na termínu vyšetření – pro vysokou infekčnost onemocnění (pro některé pacienty by tato nákaza mohla být velmi riziková)
 • Omluvenky do vzdělávacích zařízení:
  • Veškerou absenci dětí ve vzdělávacích zařízeních omlouvají rodiče/zákonní zástupci. Stanovisko MZČR
 • Doprovod starších dětí
  • Po očkování či krevních odběrech je vždy nutný doprovod pacienta. Při preventivní prohlídce nebo nemoci, pokud to stav a stupeň rozumové a volní vyspělosti pacienta umožní (to určuje lékař), je možné nezletilého ošetřit bez doprovodu
 • Doprovod dítěte, který není zákonným zástupcem
  • k běžnému vyšetření by měl mít doprovod plnou moc jednoho ze zákonných zástupců
  • k poskytnutí závažnějšího výkonu je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce