• GDPR
  • Anamnéza, kontaktní údaje (viz Dotazník rodinné anamnézy a kontaktních údajů v sekci Registrace – nový pacient)