• Prosíme o řešení pouze neodkladných záležitostí
 • TELEFONICKÉ KONZULTACE OD 7.30 – 8.00, dále po 12. HODINĚ
 • Všechny návštěvy ordinace je předem nutno domluvit TELEFONICKY/E-MAILEM
 • Dodržujte časy objednání
 • Vstup do ordinace s ochranou úst a nosu
 • Doprovod dítěte maximálně 1 osoba
 • Pro malé děti mějte s sebou jednorázovou podložku

Obecná doporučení:

 • Pokud možno, ZŮSTAŇTE DOMA
 • Dodržujte hygienická doporučení
 • Kde dochází ke kontaktu s lidmi, NOSTE ROUŠKY nebo jinou ochranu úst a nosu
 • Na veřejných místech se nedotýkejte předmětů bez rukavic (ideálně jednorázových)
 • Dodržujte odstup od ostatních osob 1,5 – 2 m
 • Sledujte aktuální vývoj situace (s mírou) a nová doporučení a nařízení vlády ČR

Děkujeme za spolupráci.