Od 1. 5. 2020 došlo ke změně zákona – nově bude pojišťovna hradit očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B (vakcína Bexsero), je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku (5 měsíců a 30 dní) a skupiny A, C, W-135, Y (vakcína Nimenrix), je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života (12 až 24 měsíců).